Header balie
Herstelgerichte aanpak
Persoonlijke begeleiding
Erkende LSA-advocaten
TROMP BANNER

Wat wij doen

Na een ongeval staat uw leven letterlijk en figuurlijk op zijn kop. De impact op u en op uw sociale omgeving is groot. De grote en plotselinge veranderingen kunnen ervoor zorgen dat u zich niet zeker voelt in uw contacten met instanties, hulpverleners en de wederpartij. Op wie kunt u vertrouwen? Maarten Tromp Advocaten begrijpt dat.

Met onze menselijke, herstelgerichte aanpak plaatsen wij alles voor u in de juiste context. De volgorde der dingen is daarbij erg belangrijk. Wij begeleiden u in uw fysieke, mentale en financiële revalidatie. Zo krijgt u nieuw perspectief, verbetert uw kwaliteit van leven en wordt u hersteld in uw autonomie.

Hier zijn wij goed in

Elke LSA-advocaat van Maarten Tromp Advocaten heeft zijn of haar eigen specialismen en streeft naar de beste dienstverlening. Niet alleen op vakinhoudelijk gebied, maar ook in de communicatie met u, de verzekeringsmaatschappij en alle andere personen en instanties die bij uw zaak betrokken zijn.

Tromp GROEP 0014 (1)

Hieronder vindt u een overzicht van zaken die wij behandelen, ingedeeld in type slachtoffer, type letsel en type oorzaak/type ongeval.

Type slachtoffers die wij helpen zijn onder andere:

 • Zelfstandigen, directeuren van kleine of grote bedrijven
 • Werknemers
 • Studenten
 • Jongeren
 • Kinderen
 • Huismannen en/of huisvrouwen
 • Ouderen

Voorbeelden van letsels waarvoor u bij ons terecht kunt:

 • Amputaties van ledematen
 • Botbreuken
 • Brandwonden
 • Dwarslaesies
 • Hersenletsel
 • Hoofdletsel
 • Overlijdensschade

Voorbeelden van ongevallen/incidenten, waarvoor u bij ons terechtkunt:

 • Verkeersongevallen
 • Bedrijfsongevallen
 • Beroepsziekten
 • Medische missers
 • Sport en spel ongevallen
 • Arbeidsongeschiktheidsvraagstukken
 • Geweldmisdrijven
 • Gebrekkige producten
 • Schade door dieren

Iedereen kan voor elk ongeval bij ons terecht. Uw schade is onze zorg.

Wij pakken letselschadezaken net even anders aan

Onze aanpak is anders dan die van andere LSA-advocaten. Anderen beperken zich meestal tot de juridische/financiële aspecten. Wij kijken verder dan onze juridische neus lang is. In de praktijk merken wij dat onze manier van werken beter uitpakt. Onze cliënten voelen zich gehoord, erkend en begrepen. De bereikte resultaten zijn daardoor beter. Dat hoeft niet alleen een hogere schadevergoeding te zijn.

Wij investeren in een goede samenwerking met de verzekeraar. Daardoor kunnen de zaken in de meeste gevallen ook in goede harmonie worden afgerond.

Bij letselschadezaken wordt normaal gesproken gebruikgemaakt van deze formule: X - Y = Schade. De X staat voor de situatie zonder het ongeval. De Y staat voor de situatie met ongeval. Het verschil tussen de X en de Y wordt zo goed en zo kwaad als dat gaat op geld gewaardeerd. 

De formule lijkt eenvoudig, maar de uitwerking is complex. Er moet immers antwoord worden gevonden op de volgende drie vragen:

 1. Welk letsel hebt u door het ongeval opgelopen? Dat is een vraag naar uw klachten.
 2. Wat kunt u daardoor niet meer? Dat is een vraag naar uw beperkingen.
 3. Wat zijn daarvan de financiële consequenties?

De beantwoording van deze vragen is maatwerk. Klachten hoeven niet per definitie tot beperkingen te leiden. En beperkingen hoeven niet per definitie tot schade te leiden. 

Gewoonlijk wordt de denkbeeldige situatie zonder het ongeval (de X) als uitgangspunt genomen. In de praktijk levert dit vaak intense en frustrerende discussies op. Verzekeraars kunnen de toekomst van het slachtoffer immers anders zien dan het slachtoffer zelf.

Wij gaan uit van uw kracht

Maarten Tromp Advocaten draait het liever om. Wij richten onze aandacht in de eerste plaats op de situatie mét het ongeval (de Y). Daarbij denken wij in wensen en mogelijkheden. Samen met u gaan wij kijken naar uw restcapaciteit en hoe wij u kunnen helpen om de Y te verbeteren. Wat kunt u nog wel? Wat zijn uw wensen? Hoe wilt u de rest van uw leven vormgeven? Dat vinden wij een veel belangrijker uitgangspunt dan de vraag hoe uw toekomst eruit zou hebben gezien zonder het ongeval. U kunt verder vanuit uw eigen autonomie, creativiteit en kracht.

Geen zorgen meer over uw huisvesting, levensonderhoud en kwaliteit van leven

Bij ons onderzoek naar wat u nog wél kunt en wat u zou willen doen in de toekomst maken wij gebruik van de expertise van diverse specialisten, zoals bijvoorbeeld onze medisch adviseur. Afhankelijk van uw letsel stellen wij één of meerdere herstelgerichte acties voor aan de verzekeraar.

Maarten Tromp

“Herstel in autonomie” is het nieuwe “slachtoffers centraal”

– Stelling 26 van de 95 stellingen van Maarten Tromp.

Het doel van onze begeleiding is om u te ontzorgen en om u nieuw perspectief te bieden

Een schaderegelingstraject kan lang duren. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen. Zo weet u steeds waar u aan toe bent. Ondertussen zorgen wij ervoor dat u voldoende voorschotten krijgt op uw schade, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw financiën.

Door onze herstelgerichte aanpak kunnen duurzaam bestendige oplossingen worden bereikt, waarbij uw levensonderhoud, uw huisvesting en uw kwaliteit van leven belangrijke aandachtspunten zijn. De acceptatiegraad van het uiteindelijke onderhandelingsresultaat is bij ons hoger. Dat verklaart ook onze hoge tevredenheidsscore met een dikke 9 als gemiddeld cijfer.

TROMP BANNER 2

Reacties van enkelen van onze klanten

“Mijn zaak is zeer deskundig en naar tevredenheid afgehandeld, waardoor wij als gezin weer verder kunnen met onze toekomst. Wij hopen dat jullie als ‘familie’ Tromp zo doorgaan en een ieder die jullie hulp nodig heeft, kunnen begeleiden naar een eerlijk en concreet eindresultaat.”

– Freddie

“De inzet van Maarten Tromp, zijn doorzettingsvermogen en de professionaliteit van zijn team is ongelofelijk. Ik ben meer dan tevreden. Ook over de geruststelling in de moeilijke perioden. Maarten Tromp Advocaten verdient een dikke 10.”

– Alwin

“Ik ben meer dan tevreden over Eva Spijkerman. Er was altijd goed contact en ik werd correct bijgestaan. Ik geef haar een 10. Ga zo door!”

– Monica

“De door Maarten Tromp en Jordy Knaap bedongen schadevergoeding was boven verwachting en deed veel recht aan de geleden schade. Om die reden ben ik meer dan tevreden en beoordeel ik de dienstverlening van Maarten Tromp Advocaten met een dikke 9!”

– Els

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten