Maarten Tromp Advocaten is gespecialiseerd in personenschade. Wij treden voornamelijk op voor slachtoffers. Onze aanpak kenmerkt zich door een menselijke benadering. Wij streven naar perfectie. Niet alleen vakinhoudelijk, maar ook in de communicatie met alle betrokken personen en instanties.


Persoonlijke begeleiding

Slachtoffers kunnen het gevoel krijgen dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. Graag zijn wij een vertrouwenspersoon die het slachtoffer met raad en daad bijstaat. Wij leveren maatwerk. Om de kosten hoeft men het niet te laten. Die vormen namelijk een onderdeel van de schade, welke de aansprakelijke verzekeraar in principe moet vergoeden.


Lang proces

De schaderegeling kan lang duren. Er moet eerst een aansprakelijkstelling worden verstuurd. Na erkenning van de aansprakelijkheid dient de schade in kaart te worden gebracht. En dat is weer afhankelijk van het genezingsproces. Voordat de zaak kan worden afgewikkeld, moet worden gewacht op het medisch eindstadium. Dat is het moment waarop duidelijk is dat het slachtoffer is genezen, of het moment waarop duidelijk is dat de situatie niet meer zal verbeteren of verslechteren.


Overleg met verzekeraar

Het is onze overtuiging dat het voor slachtoffers het beste is om het schaderegelingstraject in zo goed mogelijk overleg met de aansprakelijke verzekeraar te bewandelen. Maar als het nodig is, zullen wij adviseren om rechtsmaatregelen te nemen.


Wij houden onze cliënten op de hoogte

Tijdens het schaderegelingsproces houden wij onze cliënten op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de zaak. Ook als er langere tijd (ogenschijnlijk) niets gebeurt. Wij streven ernaar duidelijk te zijn in de vraag wie op een bepaald moment "aan zet" is. Voor tussentijdse vragen zijn wij uiteraard bereikbaar.


Voorschotten op de schade

Wij inventariseren samen met onze cliënten de aard en de omvang van de schade. Wij proberen ervoor te zorgen dat er tussentijds voldoende op de schade wordt bevoorschot, zodat onze cliënten niet in financiële problemen komen.


De medisch adviseur

Over de medische aspecten van het letsel overleggen wij regelmatig met onze vaste medisch adviseur. Die zal op ons verzoek bij de behandelend artsen/therapeuten de medische informatie opvragen. Daarvoor is een medische machtiging nodig. De medisch adviseur informeert ons vervolgens onder andere over wat er precies aan de hand is, hoe lang het genezingsproces kan duren, welke lichamelijke beperkingen kunnen resteren en of de klachten wellicht erger kunnen worden. Daarnaast pleegt de medisch adviseur, indien gewenst, rechtstreeks overleg met de medisch adviseur van de aansprakelijke verzekeraar.


De afwikkeling

Pas als alle uitgangspunten voor de schadeberekening kunnen worden bepaald, kan over de definitieve omvang van de schadevergoeding worden gesproken. Tegen die tijd kan ook een regeling worden gerealiseerd.

Maarten Tromp Advocaten
  • John van der Wouden, advocaat
  • Maarten Tromp, advocaat
  • Eva Spijkerman, advocaat
  • Jordy Knaap, juridisch mededewerker
  • Madelon van Weert, secretaresse
  • Gerda Voerman, secretaresse
  • Louise van Garderen, secretaresse

Maarten Tromp Advocaten Postbus 30131,
3001 DC Rotterdam

Tel.  010 - 205 66 10
Fax. 010 - 205 53 25
secretariaat(at)maartentromp.nl


Mr John van der Wouden
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersLSA - Vereniging van Letselschade AdvocatenWerkgroep Artsen AdvocatenLSA KieswijzerMr Maarten Tromp
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersLSA - Vereniging van Letselschade AdvocatenWerkgroep Artsen AdvocatenASP - De vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van PersonenschadeLSA KieswijzerMr Eva Spijkerman
Peopil - Pan European Organisation of Personal Injury LawyersWerkgroep Artsen Advocaten
Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met Maarten Tromp Advocaten BV.

 This site in English